10 t/m 13 maart 2026 | Jaarbeurs Utrecht

Centrale thema’s ESEF Maakindustrie

Hoe houden we de maakindustrie efficiënt? Hoe gaan we om met digitalisering en robotisering? Welke rol heeft duurzaamheid? Hoe spelen we in op de veranderende arbeidsmarkt? De maakbaarheid van morgen staat hoe dan ook meer centraal op ESEF Maakindustrie!

 

THEMA'S 2026

Binnenkort volgen hier de thema’s van editie 2026.

DIT WAREN DE THEMA’S VAN 2024

In de moderne maakindustrie staat de arbeidsmarkt voor uitdagingen door automatisering, terwijl digitalisering de industrie transformeert met IoT en AI. Duurzaamheid wordt cruciaal met een focus op groene productie en recycling, terwijl innovatie de sleutel is tot concurrentievoordeel. Ketensamenwerking tussen leveranciers, fabrikanten en distributeurs wordt steeds belangrijker voor efficiëntie en responsiviteit in de toeleveringsketen.

Deze thema’s stonden centraal staan tijdens ESEF Maakindustrie 2024, zowel op de beursvloer als in de vele kennissessies.

 

Thema’s ESEF Maakindustrie 2024

ARBEIDSMARKT

De maakindustrie ondergaat een aanzienlijke transformatie door automatisering en robotisering. Dit leidt o.a. tot veranderingen in de vereiste vaardigheden. Internet of Things (IoT), big data-analyse en slimme fabrieken worden ook steeds gebruikelijker. Hierdoor zijn er nieuwe functies ontstaan op het gebied van data-analyse, cybersecurity en softwareontwikkeling. Maar ook op het gebied van gespecialiseerde technische vaardigheden zoals 3D-printen, additive manufacturing en materiaalwetenschap.

Deze veranderende markt zorgt vervolgens voor een toenemende behoefte aan opleidingen en initiatieven om jonge mensen aan te trekken en op te leiden voor carrières in de maakindustrie. Tijdens ESEF Maakindustrie 2024 was er ook aandacht voor deze ontwikkelingen.

SMART INDUSTRY

Digitalisering, robotisering en automatisering hebben een aanzienlijke impact gehad op de maakindustrie en blijven een belangrijke ontwikkeling in deze sector. Een van de kernaspecten van digitalisering in de maakindustrie is het gebruik van IoT-technologie. Machines, apparatuur en zelfs producten worden uitgerust met sensoren en connectiviteit. De gegevens die hiermee worden verzameld kunnen worden gebruikt voor real-time monitoring, preventief onderhoud en optimalisatie van de productieprocessen. In aanvulling daarop zijn big data, 3D-printing, supply chain digitalisering en cybersecurity onlosmakelijk met de branche verbonden.

Waar heel veel nieuwe kansen ontstaan, brengt het ook risico’s met zich mee. Tijdens ESEF Maakindustrie 2024 kun je zowel op de beursvloer als tijdens de kennissessies je laten informeren en inspireren op het gebied van ‘smart industry’. Dit is tevens een van de hoofdthema’s op de main stage.

DUURZAAMHEID

Zoals in elke sector is duurzaamheid een belangrijk onderwerp in de maakindustrie, als een van de grootste energieverbruikers. Dat heeft geleid tot verschillende ontwikkelingen en initiatieven. Zo zijn fabrikanten steeds meer op zoek gegaan naar milieuvriendelijke materialen en productieprocessen. Bedrijven investeren in energie-efficiënte technologieën en processen om hun energiekosten te verlagen én de uitstoot te verminderen. Dit omvat o.a. het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, energiemanagement systemen en efficiëntere machines.

Tijdens ESEF Maakindustrie 2024 waren er verschillende innovators en sprekers die naast de noodzakelijke milieumaatregelen ook de voordelen aan de zakelijke kant belichten, zoals kostenbesparingen, het aantrekken van duurzaamheid bewuste klanten en het verminderen van reputatierisico’s. Duurzaamheid was tevens een van de hoofdthema’s op de main stage.

INNOVATIE

Innovatie is essentieel voor de maakindustrie om concurrerend te blijven en te voldoen aan steeds veranderende markteisen. De adoptie van digitale technologieën is een van de belangrijkste drijfveren van innovatie in de maakindustrie. Dit omvat het gebruik van geavanceerde data-analyse, Internet of Things (IoT), cloud computing en kunstmatige intelligentie (AI). De ontwikkeling van nieuwe materialen en nanotechnologie heeft de deur geopend naar innovatieve productontwerpen. Deze bieden verbeterde eigenschappen, zoals sterkte, duurzaamheid en gewichtsbesparing, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor productinnovatie. Ook AR en VR worden steeds vaker gebruikt voor training, productontwerp en onderhoud in de maakindustrie.

Innovatie in de maakindustrie is een continu proces en vereist flexibiliteit en bereidheid om te investeren in nieuwe technologieën en ideeën, dit onderwerp stond dus ook centraal op ESEF Maakindustrie 2024.

KETENSAMENWERKING

Ketensamenwerking (supply chain samenwerking) speelt een cruciale rol in de maakindustrie. Het verwijst naar de nauwe samenwerking en coördinatie tussen verschillende partners in de toeleveringsketen om efficiënte en effectieve operaties te waarborgen. Sterke relaties met leveranciers zijn essentieel voor een soepele toeleveringsketen. Dit omvat niet alleen het selecteren van betrouwbare leveranciers, maar ook het opbouwen van langdurige partnerschappen gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip.

Tijdens ESEF Maakindustrie 2024 is er volop aandacht voor dit onderwerp, het is ook een van de hoofdthema’s op de main stage. In de moderne maakindustrie is ketensamenwerking een strategische troef geworden om zakelijk succes te bereiken, de concurrentiepositie te behouden, de flexibiliteit te vergroten en de reactietijd op veranderingen in de marktvraag te verkorten.