BLMC Ketentheater

Is jouw productiebedrijf klaar voor de toekomst?

Wat er in de wereld gebeurt, heeft invloed op de economie én op uw productiebedrijf. Verstoringen in de keten, klanten en leveranciers die in problemen komen en recente prijs- en rentestijgingen stellen veel bedrijven voor uitdagingen. Tegelijkertijd zijn er kansen dankzij nieuwe technologie, het gebruik van data en recente inzichten over samenwerking en organisatie.

Thema’s

In het BLMC Ketentheater gaan experts in op belangrijke thema’s die je gaan helpen jouw productiebedrijf productiever, winstgevender en succesvoller te maken. Dit is een greep uit de onderwerpen die je kunt verwachten:

Productstrategie

Hoe stemt je je productiestrategie optimaal af op de markt en beschikbare middelen? Veel bedrijven stappen over van engineer-to-order (ETO) naar configure-to-order (CTO). Wat is het voordeel daarvan? En hoe richt je zulke processen in? Dit alles met het doel productiever en winstgevender te werken.

Planning

De productieplanning vormt de schakel tussen de productiestrategie en de dagelijkse uitvoering. Hoe richt je die het beste in, rekening houdend met vraag, aanbod en beschikbare mensen en productiecapaciteit?

Ketensamenwerking

Door beter samen te werken met leveranciers en klanten, lopen processen beter, kunnen voorraden dalen en kan de productiviteit omhoog. In praktijk blijkt een groot deel van deze samenwerking neer te komen op het delen van de juiste data. Hoe richt je dat veilig in? En hoe verbeter je daarmee de resultaten voor alle betrokkenen?

Cases

Verschillende kennispartners presenteren hun nieuwste inzichten op het gebied van productiviteitsverbetering. Toonaangevende productiebedrijven delen hun ervaringen, valkuilen en succesfactoren.

Leiderschap

Om productiviteitsverbetering te realiseren, is leiderschap nodig. Iemand moet de regie nemen en mensen meenemen in veranderingen en modernisering. In het Ketentheater komen technieken en praktijkcases aan bod die laten zien hoe je die regierol kunt pakken.

Duurzaamheidswet

Ben je of lever je aan een groot internationaal bedrijf? Dan krijg je de komende jaren met strengere duurzaamheidswetgeving te maken. Wat zijn de regels, waar moet je je op voorbereiden en hoe kun je dat aanpakken? Onze expert in duurzaamheid praat je helemaal bij, zodat je weet wat je te doen staat.

Datagedreven beslissingen

Met de vele veranderingen in de wereld kan de behoefte ontstaan om jouw productienetwerk anders in te richten. Re-shoring, nearshoring of juist meer uitbesteden? Zulke beslissingen wil je goed doorrekenen. Onze experts tonen hiervoor verschillende technieken en we presenteren voorbeelden uit de praktijk.

Over BLMC

Het ketentheater wordt je aangeboden door BLMC. BLMC is een advies- en realisatiebureau dat bedrijven helpt hun ambities waar te maken door de supply chain en operations in te richten en af te stemmen op de bedrijfsstrategie. Dit doen ze door middel van consultancy, projectmanagement en interim management. www.blmc.nl

Inschrijven

Alle bezoekers van ESEF Maakindustrie en TechniShow kunnen de sessies in het Ketentheater gratis bijwonen. Bekijk het programma en meld je aan voor de sessies.

Naar het programma